Požičovňa náradia a jadrové vŕtanie Ko - SKI, s. r. o. KosGroup
Úvodná stránka
Požičovňa náradia
Jadrové vŕtanie
Kontakt

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie je rezanie muriva, alebo železobetónu diamantovými segmentami uloženými v kruhovom stave vrtáka-korunky. Už samotný názov slova "jadrové" nám napovie, že pri vŕtaní vzniká jadro, ktoré je zároveň aj odpadom po odvŕtaní požadovaného otvoru. Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme presne požadovaný otvor bez vibrácií čo priaznivo vplýva na celú stavbu a jej okolie. V dnešnej dobe Vám každý projektant odporučí, aby ste sa vyhli zbíjačkám, alebo komplikovanému ručnému sekaniu, kde v niektorých prípadoch ručná práca nepripadá vôbec do úvahy.

Cenník jadrového vŕtania

Priemer otvoru Cena za 1 cm hĺbky /betón, murivo/ Cena za 1 cm hĺbky /železobetón, skala/
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Ø 32 - 52 mm 0,60 € 0,76 € 0,75 € 0,90 €
Ø 62 - 72 mm 0,75 € 0,90 € 0,87 € 1,04 €
Ø 82 - 102 mm 0,85 € 1,03 € 0,98 € 1,18 €
Ø 112 mm 0,90 € 1,07 € 1,10 € 1,31 €
Ø 125 mm 0,95 € 1,11 € 1,15 € 1,38 €
Ø 132 mm 0,99 € 1,18 € 1,20 € 1,44 €
Ø 152 mm 1,10 € 1,31 € 1,25 € 1,50 €
Ø 182 mm 1,15 € 1,39 € 1,40 € 1,68 €
Ø 200 mm 1,50 € 1,84 € 1,70 € 2,01 €
Ø 225 mm 1,55 € 1,91 € 1,85 € 2,22 €
Ø 250 mm 1,82 € 2,18 € 2,15 € 2,58 €
Ø 300 mm 2,30 € 2,78 € 2,85 € 3,42 €

Ďaľšie poplatky/príplatky k cene otvorov

 • Kotva 1 ks/1,20 EUR
 • Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene .
 • Vŕtanie na sucho príplatok +25% k základnej cene.
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 • Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km
 • Vŕtanie vo výške nad 150cm +15% k základnej cene.
 • Použitie vlastnej elektrocentrály 8,30 EUR/
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 EUR/deň
 • Vrt hlbší než 40 cm 10% k základnej cene.
 • Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 14,30 EUR/h/pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.
 • V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 14,50 EUR/h/pracovníka
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.
 • Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník
 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.
 • Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníka 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník za celý čas vŕtania.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.
 • Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 65,-EUR + doprava.
 • Pri vŕtaní nad d=250mm zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.
 • Pri väčšom objeme prác cena dohodou.

Všetky ceny sú s DPH 20%

noha

Naše webové stránky používajú súbory cookies za účelom správnej funkčnosti a analýzy návštevnosti. Takisto na našom serveri ukladáme Vašu IP adresu za účelom bezpečnosti našich stránok. Prečítajte si viac o spracúvaní osobných údajov